Perihal Perkembangan Asuransi

Perlindungan Maksimal dari Allianz Allisya Protection Plus I slutet av sjuttonhundratalet okade Londons vaxande betydelse som ett handelscentrum en okad efterfragan pa sjoforsakring. I slutet av 1680-talet oppnade Edward Lloyd ett kaffehus som blev motesplats for partier i sjofartssektorn som vill forsakra sig om last och skepp, och de som ar villiga att underteckna sadana foretag. Dessa informella borjan ledde till inrattandet av forsakringsmarknaden Lloyd’s of London och flera relaterade rederier och forsakringsforetag. De forsta livforsakringarna togs ut i borjan av 1700-talet. Det forsta foretaget som erbjod livforsakring var Amicable Society for a Perpetual Assurance Office, grundat i London 1706 av William Talbot och Sir Thomas Allen.78 Edward Rowe Mores upprattade Society for Equitable Assurances on Living and Survivorship 1762. Det var varldens forsta omsesidiga forsakringsgivare och det banade sig for aldersbaserade premier baserat pa dodligheten som faststallde “ramverket for vetenskaplig forsakringspraxis och utveckling” och “grunden for modern livforsakring dar alla livforsakringssystem senare byggdes”. Perihal Perkembangan Asuransi

Perihal Perkembangan Asuransi 9 I slutet av 1800-talet borjade “olycksfallsforsakring” bli tillganglig.10 Det forsta foretaget som erbjod olycksfallsforsakring var Jarnvagspassagerarforsakringsbolaget, bildat 1848 i England for att forsakra sig mot det okande antalet dodsfall pa det vaxande jarnvagssystemet. I slutet av 1800-talet borjade regeringarna inleda nationella forsakringsprogram mot sjukdom och alderdom. Tyskland byggd pa en tradition av valfardsprogram i Preussen och Sachsen som borjade redan i 1840-talet. Pa 1880-talet inforde kansler Otto von Bismarck alderspension, olycksfallsforsakring och sjukvard som bildade grunden for Tysklands valfardsstatistik.1112 I Storbritannien infordes en mer omfattande lagstiftning av den liberala regeringen i 1911 ars forsakringslag. Detta gav de brittiska arbetarklasserna det forsta bidragande systemet for forsakring mot sjukdom och arbetsloshet.13 Detta system utvidgades kraftigt efter andra varldskriget, som paverkades av Beveridge-rapporten, for att bilda den forsta moderna valfardsstaten. Perihal Perkembangan Asuransi