Perihal Piala Dunia 2018

Jadwal Siaran Langsung Piala Dunia FIFA 2018 Rusia Excel Spreadsheet xlsx 2018 Phipha (FIFA) visva kapa, 21 mi phipha (FIFA) visva kapa hase, phipha (FIFA) na membara esosi’esanoni purusoni rastriya timo dvara ladavamam avela eka kvordeniyala antararastriya phutabola turnamenta. Te rasiyamam 14 junathi 15 jula’i 2018 sudhi yojase, pachi 2 disembara 2010 na roja desane hostingana adhikarothi sanmanita karavamam avyum hatum. Te 2006 thi yuropamam yojanara prathama visva kapa banase. Badha parantu stediyama sthalo paikinum eka yuropiyana rasiyamam che, je urala parvatoni pascime che, je musapharini samayane jalavi rakhe che. Antima turnamentamam 32 rastriya timo samela che, jemam kvolipha’inga spardha’o ane apo’apa kvolipha’ida hosta tima dvara nakki karayela 31 timono samavesa thaya che. 32 Timomanthi 20, turnamentani chelli avrtti 2014 mam beka-tu-beka apanavase, jemam diphendinga cempiyana jarmani ane brajhila sahita tamama edisanamam bhaga leva mateno ekamatra tima hase, jyare a’isalenda ane panama banne kheladi’o temani phipha (FIFA) visva kapamam prathama dekhava 11 saheromam sthita 12 sthalo’e kula 64 meco ramavamam avase. Antima 15 jula’ina roja moskomam lujhaniki stediyama khate yojase. Varlda kapana vijeta’o 2021 phipha kanphedaresana kapa mate kvoliphaya thase. Perihal Piala Dunia 2018

Perihal Piala Dunia 2018 Dro 1 disembara 2017 na roja, 18:00 Ema’esake khate moskona rajya kremalina pelesamam yojayo hato. 32 Timo cara atha juthomam doravamam avya hata. Dro mate timone oktobara 2017 na phipha (FIFA) varlda renkingsana adhare cara pota phalavavamam avya hata. Pota 1 mam yajamano rasiya (je apo’apa pojhisana e 1 ne sompavamam avi hati) ane srestha sata timo samavista che, pota 2 mam agami srestha atha tima, ane tethi ghada’o 3 ane 4 mate. A aga’una drothi alaga hati, jyam matra pota 1 phipha (FIFA) rennkingsa para adharita hato jyare bakina potsa bhaugolika vicarana’o para adharita hata. Jo ke, haji jalavi rakhelum e hakikata che ke yu’e’epha’e sivaya, jyam dareka jutha be timo sudhi samavista che, te ja juthamam timo jutha tabakka mate ekabija same doravamam avya na hata. Perihal Piala Dunia 2018